bg

Echografie Fysiotherapie

Bewegingsapparaat (schouder, spieren, gewrichten etc.)

Echografie in onze praktijk

Onze collega Ben Verbeem heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren en interpreteren van Echografisch onderzoek. Hij voert behalve bij ons in Oosterhout, ook in klinieken deze onderzoeken uit. Daardoor heeft hij jarenlange ervaring en is hij expert op dit gebied.

Heeft u één van deze klachten?

Bij musculoskeletale echografie(MSU) worden specifiek klachten van het houdings- en bewegingsapparaat onderzocht

 • Spieren
 • Pezen
 • Kapsels
 • Banden
 • Gewrichten
 • Zenuwen
 • Botten

Hoe werkt echografie?

echografie fysiotherapie oosterhoutBij echografie worden geluidsgolven door middel van een ultrageluidkop (’transducer’) in het lichaam gestuurd. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt gel aangebracht tussen de transducer en de huid.

De geluidsgolven worden door de verschillende lichaamsweefsels deels geabsorbeerd en deels teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden door het echografietoestel omzet in beelden die u op het scherm ziet. Het beeld bestaat voornamelijk uit grijstinten, afhankelijk van de sterkte van de terugkaatsing.

Onze fysiotherapeut is speciaal opgeleid om het echografisch beeld te kunnen interpreteren. De beoordeling van het echografisch onderzoek vindt direct tijdens het consult plaats. Meestal kunt u op het scherm meekijken als de echo gemaakt wordt. Indien uw therapeut het nodig acht, verwijst hij of zij u door naar uw huisarts of specialist.

Een echo-onderzoek duurt tussen 5 en 20 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied.

Voordelen van echografie door een gespecialiseerde fysiotherapeut

 • Echografisch onderzoek is ongevaarlijk, gemakkelijk en pijnloos.
 • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de (pijnlijke)  beweging.
 • Het is een snelle manier om de aard en de aanleiding van de klacht in beeld te brengen, waarna de behandeling meteen kan worden gestart.
 • Als het voor uw klachten wenselijk is dat er aanvullend echografisch onderzoek wordt gedaan, scheelt het u wachttijd en rompslomp als u hiervoor direct bij uw fysiotherapeut terecht kunt.
 • De uitkomst van het echografisch onderzoek kan uw therapeut helpen bij het stellen van een juiste werkdiagnose. Deze werkdiagnose vormt de basis van uw persoonlijk behandelplan.
 • Het onderzoek kan gemakkelijk herhaald worden.
 • De therapeut stelt de diepte en uitgebreidheid van de afwijking vast, om zo eventueel de shockwavetherapie optimaal in te stellen.
 • Ook tijdens de behandelserie kan een echografisch onderzoek worden uitgevoerd, om tussentijds de voortgang van het herstel te kunnen evalueren.
 • Indien uw therapeut dat wenselijk of noodzakelijk acht, kan hij u heel naar aanleiding van de echo gericht doorverwijzen naar een arts of specialist.

Kosten en vergoeding:

Momenteel bestaat er nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie wordt een echografisch onderzoek betaald indien:

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd na een verwijzing door een arts, wij kunnen in dat geval een fysiotherapeutisch consult bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • Het onderzoek op eigen verzoek plaatsvindt, er wordt een fysiotherapeutisch “intake en onderzoek” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Het onderzoek geschiedt als onderdeel van een behandelperiode, er wordt een behandeling fysiotherapie gedeclareerd.
 • Als u niet (voldoende) aanvullend bent verzekerd, dan zullen de kosten bij u worden gedeclareerd.

De kosten van een eenmalig fysiotherapeutisch/echografisch onderzoek zijn € 68,50

Uw verwijzer ontvangt een verslag met bijbehorende echobeelden. Hetzelfde geldt voor de aanvraag van een collega fysiotherapeut. De gemaakte beelden worden ook digitaal opgeslagen en kunnen altijd opnieuw worden bekeken om te vergelijken met nieuwe opnamen. Indien gewenst kunnen de opnames worden verstuurd via internet en evt. worden beoordeeld door andere deskundigen. Van een beeld kan eventueel een print worden gemaakt die u mee kunt krijgen.

Heeft u interesse in een echografie bij uw Fysiotherapeut? Maak een afspraak via het contactformulier.